In het begin een zes betekent:

Het slik van de waterput wordt niet gedronken.
Bij een oude waterput komen geen dieren.


Als iemand in drassig, laag land omzwerft, verzinkt zijn leven in de modder. Zo iemand verliest zijn betekenis voor de mensheid. Wie zichzelf weggooit, heeft ook geen aantrekkingskracht meer voor de anderen. Ten slotte bekommert niemand zich meer om hem.