In het begin een zes betekent:

In orde brengen van wat door de vader is bedorven.
Als er een zoon is,
Blijft op de overleden vader geen smet rusten.
Gevaar. Ten slotte heil!


Het starre vasthouden aan de traditie heeft bederf ten gevolge gehad. Het bederf is evenwel nog niet diep ingeworteld, daarom kan het nog gemakkelijk worden hersteld. Het is ermee als met een zoon, die de ongerechtigheden delgt die onder het beheer van zijn vader zijn binnengeslopen: dan blijft op de vader geen smet rusten. Maar men mag het gevaar niet over het hoofd zien, de zaak niet te licht opvatten. Alleen wanneer men zich bewust is van het gevaar dat met elke hervorming verbonden is gaat ten slotte alles goed.