Negen op de derde plaats betekent:

In orde brengen van wat door de vader is bedorven.
Een weinig berouw zal er wel zijn. Geen grote blaam.


Hier wordt iemand getekend die bij het in orde brengen van wat er vroeger verkeerd is geweest, een weinig tè energiek te werk gaat. Daardoor kan het niet uitblijven dat er nu en dan kleine wrijvingen en ontstemmingen ontstaan. Al zal men daarom af en toe ook al iets te berouwen hebben, men blijft toch vrij van elke ernstige blaam.