een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Zes op de vijfde plaats betekent:

In orde brengen van wat door de vader is bedorven.
Men vindt waardering.


Men ziet zich geplaatst tegenover een bederf dat in vroeger tijden door nalatigheid is ontstaan. Men bezit niet de kracht om daar alleen tegen op te treden, doch men vindt bekwame helpers, met wier steun men geen nieuw begin kan scheppen maar in elk geval een grondige hervorming tot stand brengt, hetgeen ook prijzenswaardig is.