Negen op de tweede plaats betekent:

Indringen onder het bed.
Men gebruikt priesters en magiërs in groten getale.
Heil! Geen blaam.


Soms heeft men te doen met verborgen vijanden, ontastbare invloeden, die zich in de donkerste hoeken verstoppen en van daaruit de mensen suggestief beïnvloeden. In zulke gevallen is het nodig deze dingen tot in de geheimste schuilhoeken na te gaan, om vast te stellen wat dat voor invloeden zijn: dat is de taak van de priesters - en om ze uit de weg te ruimen: dat is de taak van de magiërs. Juist het anonieme van dergelijke kwade praktijken vraagt een buitengewone, nooit verslappende energie, maar men ziet zijn moeite dan ook beloond. Want als zulke ondergrondse invloeden maar eenmaal aan het licht gebracht en gebrandmerkt zijn hebben ze hun macht over de mensen verloren.