Negen op de derde plaats betekent:

Herhaald indringen. Beschaming.


Het borende nadenken mag niet te ver worden gedreven; anders belemmert het de kracht tot het nemen van een resoluut besluit. Als een zaak van alle kanten grondig is bekeken dan moet men tot een besluit komen en daarnaar handelen. Door al dat nadenken komt men steeds opnieuw in twijfel en vervolgens in beschaming, omdat men blijk geeft niet in staat te zijn tot handelend optreden.