een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de vijfde plaats betekent:

Standvastigheid brengt heil. Berouw verdwijnt.
Niets dat niet bevorderend is.
Geen begin, maar een einde.
Vóór de verandering drie dagen,
Ná de verandering drie dagen.
Heil!


Terwijl bij het 'Werk aan het Bedorvene' (hexagram 18) een heel nieuw uitgangspunt moet worden gevonden, gaat het hier slechts om hervormingen. Het begin was niet goed, maar thans is het ogenblik gekomen dat een nieuwe richting kan worden ingeslagen. Men moet veranderen en verbeteren. Dat moet men doen in bestendigheid, dat wil zeggen in de juiste en overtuigende gemoedsgesteldheid; dan zal het gelukken, en het berouw verdwijnt. Men moet er alleen om denken dat zulke verbeteringen zorgvuldig moeten worden voorbereid. Voordat men de verandering invoert moet men alles goed overleggen, en nadat de verandering ingetreden is moet men nog een tijdlang zorgvuldig nagaan hoe de verbeteringen er in de werkelijkheid uitzien. Zulk zorgvuldig werk brengt heil.