Negen op de derde plaats betekent:

Het handvat van de spijspot is veranderd.
Men wordt belemmerd in zijn handelingen.
Het vet van de fazant wordt niet gegeten.
Als eerst de regen maar valt, dan verdwijnt het berouw.
Eindelijk komt heil.


Het handvat is de plaats waarbij de spijspot wordt opgetild. Als aan het handvat iets mankeert, kan de pot niet worden opgetild en gebruikt, zodat de smakelijke spijzen erin, bijvoorbeeld het vet van fazanten, door niemand gegeten kunnen worden.
Daarmee wordt een man getekend die zich in een tijd van hoge cultuur op een plaats bevindt waar hij door niemand wordt opgemerkt en gewaardeerd. Dat is voor zijn werken een grote belemmering. Al zijn goede eigenschappen en geestesgaven gaan op deze manier nutteloos verloren. Toch moet men er alleen op bedacht blijven dat men innerlijk werkelijk geestelijk bezit heeft. Dan zal zeker de tijd komen dat al die belemmeringen wegvallen en alles zich ten goede keert.
Het verdwijnen van de spanning wordt hier, evenals elders, door het vallen van de regen gesymboliseerd.