Negen op de vierde plaats betekent:

De spijspot breekt zijn poten.
Het maal van de vorst wordt vermorst,
En de gestalte wordt bevlekt.
Onheil!


Men heeft een zware, verantwoordelijke taak, waar men niet tegen opgewassen is. Daar men zich bovendien niet met al zijn kracht aan deze taak wijdt maar zich met laagstaande mensen afgeeft mislukt alles. Daardoor brengt men ook zichzelf in schande en oneer. Confucius zegt daarover: 'Zwak karakter bij eervolle positie, weinig weten en grote plannen, kleine kracht en grote verantwoordelijkheid zullen zelden het ongeluk ontgaan.'