een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Zes op de vijfde plaats betekent:

De spijspot heeft gele handvatten, gouden draagringen.
Bevorderlijk is standvastigheid.


Een man, die in zijn wezen toegankelijk en bescheiden is, bekleedt hier een invloedrijke positie. Door zijn innerlijke houding gelukt het hem sterke en bekwame helpers te vinden, die hem aanvullen en hem bij zijn werk helpen. Het is van belang dat men zich van deze houding, die een voortdurende innerlijke zelfverloochening vraagt, niet laat afbrengen, doch daaraan vasthoudt.