HET OORDEEL:


De Spijspot. Verheven heil. Welslagen.


Terwijl de waterput de sociale grondslag van de maatschappij behandelt - gelijk het water, dat het hout tot voedsel dient - wordt hier de culturele bovenbouw van de maatschappij aangeduid. Hier dient het hout de vlam (het geestelijke) tot voedsel. Al het zichtbare moet boven zichzelf uit groeien en zich voortzetten tot in de regionen van het onzichtbare. Daardoor krijgt het de ware wijding en de ware klaarheid, en geraakt het vast verankerd in de kosmos.
Hier wordt dus de cultuur geschetst, die haar hoogtepunt vindt in de religie. De spijspot dient voor het aanbieden van offers aan de God. Het hoogste aardse moet aan het goddelijke worden geofferd. Maar het ware goddelijke vertoont zich nooit los van het menselijke. Gods hoogste openbaring komt tot ons door profeten en heiligen. Hen vereren is de ware godsverering. De wil Gods, die door hen geopenbaard wordt, moet deemoedig worden aanvaard: dan ontstaat het ware inzicht en een juist begrip van de kosmos, hetgeen tot groot heil en succes leidt.