HET BEELD:


Boven het hout is het vuur: het beeld van de Spijspot.
Zo verankert de edele zijn lot
Door zijn positie correct te maken.


Het hout is het noodlot van het vuur: zolang het beneden aanwezig is, brandt het vuur erboven. Zo is het ook met het menselijk leven. Ook in de mens is een noodlot, dat zijn leven de kracht verleent. En als het gelukt, zowel aan het leven als aan het noodlot de juiste plaats te wijzen, dan verankert men zijn lot, doordat op deze manier het leven in directe harmonie met het noodlot is. In deze woorden zijn aanduidingen over de cultuur van het leven vervat, zoals deze door de geheime leer van de Chinese yogapraktijk van mond tot mond worden overgeleverd.