HET TEKEN:

Trigram Li, het Zich-Hechtendeboven Li, het Zich-Hechtende, het vuur
Trigram Soen, het Zachtmoedigebeneden Soen, het Zachtmoedige, de wind, het hout

De zes lijnen vormen in hun geheel het beeld van Ting, de Spijspot: onder de poten, dan de buik, dan de oren (handvaten) en bovenaan ringen om hem te dragen. Dit beeld roept tegelijkertijd de gedachte op aan voeding. De spijspot, uit brons gegoten, was het vat dat in de tempel der voorouders en bij feestmalen de gekookte spijzen bevatte. Daaruit werden ze door de heer des huizes in de borden der gasten geschept.
Ook de waterput heeft de nevenbetekenis van voedseluitdeling, meer in het bijzonder voor het gewone volk. De spijspot als gebruiksvoorwerp van een verfijnde cultuur wijst meer op de verzorging en de voeding van bekwame mannen, wat uiteindelijk ten goede komt aan de staat (vergelijk de vier tekens van de voeding: nrs 5, 27, 48 en 50).
Dit teken en de 'Waterput' zijn in het Boek der Veranderingen de enigen die concrete, door de mens gemaakte voorwerpen voorstellen. Doch ook hier heeft de gedachte zijn abstracte kant. Soen, beneden, is hout en wind, Li boven is de vlam; hier wordt dus de door hout en wind aangewakkerde vlam voorgesteld, die eveneens de gedachte aan voedselbereiding opwekt.