In het begin een zes betekent:

Wit struisriet eronder leggen. Geen blaam.


Als men in buitengewone tijden iets wil beginnen, moet men uiterst voorzichtig te werk gaan, zoals men voorzichtig riet legt onder iets zwaars dat op de vloer gezet moet worden, opdat er niets breekt. Deze voorzorgsmaatregel mag misschien overdreven lijken, maar het is geen fout. Alle buitengewone ondernemingen kunnen alleen dan slagen wanneer men bij de aanvang en bij de grondslagen de uiterste voorzichtigheid betracht.