Bovenaan een zes betekent:

Men moet door het water.
Het reikt tot boven het hoofd.
Onheil. Geen blaam.


Hier is de situatie getekend dat het ongebruikelijke zijn toppunt heeft bereikt. Men is moedig en wil zijn taak volvoeren, koste wat het kost. Daardoor komt men in gevaar, men wordt door het water overspoeld. Dat is het onheil. Maar hem die zijn leven laat om het goede en het rechtvaardige te doen zegevieren treft geen blaam. Er zijn dingen van hoger waarde dan het leven.