In het begin een negen betekent:

Gemeenschap met mensen in de poort. Geen blaam.


Het begin van een vereniging met mensen moet vóór de deur plaats vinden. Allen zijn elkaar even na, er bestaat nog geen particularisme. Zo maakt men geen fouten. De grondslagen van elke vereniging moeten gelijkelijk toegankelijk zijn voor allen. Geheime afspraken brengen onheil.