Negen op de derde plaats betekent:

Verbergt wapens in het struikgewas,
Klimt op de hoge heuvel daarvóór.
Drie jaar lang verheft hij zich niet.


Hier is de gemeenschap omgeslagen in wantrouwen. Men wantrouwt de anderen, legt een geheime hinderlaag en tracht van verre de anderen te bespioneren. Men heeft te maken met een hardnekkige tegenstander, op wie men aldus geen vat kan krijgen. Hier wordt gewezen op hinderpalen die de gemeenschap met de anderen in de weg staan. Men heeft zelf bijbedoelingen en tracht de ander te overrompelen wanneer de gelegenheid zich voordoet. Maar juist hierdoor wordt men wantrouwig: men veronderstelt dezelfde listen bij de tegenstander en tracht erachter te komen wat die in zijn schild voert. Op deze wijze raakt men steeds verder van de ware gemeenschap af. Hoe langer het duurt, des te meer vervreemdt men van elkaar.