een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de vijfde plaats betekent:

De gemeenschapsleden wenen eerst en klagen,
Maar later lachen zij.
Na grote strijd gelukt het hun elkaar te ontmoeten.


Twee mensen zijn uiterlijk gescheiden, maar in hun harten zijn ze één. Door hun plaats in het leven kunnen ze niet samenkomen. Vele hindernissen en obstakels staan hun geluk in de weg, en dat maakt hen treurig. Maar ze laten zich door niets scheiden, ze blijven elkaar trouw. En hoewel de overwinning van deze hindernissen grote strijd kost, zullen ze uiteindelijk zegevieren; en als ze elkaar dan vinden,zal hun droefheid veranderen in blijdschap.
Confucius zegt daarover:
'Het leven voert een ernstig man op bonte kronkelpaden.
Vaak wordt geremd de forse loop, dan gaat de weg weer effen.
Hier mag een welbespraakte geest in woorden vrij zich uiten,
Daar dient de zware wetenslast in zwijgzaamheid gedragen.
Doch waar twee mensenkinderen het eens zijn, in hun hart,
Daar breken zij de hardheid zelfs van ijzer of van brons.
Waar twee diep in hun hart elkaar volmaakt begrijpen,
Zijn woorden zoet en sterk als geur van orchideeën.'