Bovenaan een negen betekent:

Gemeenschap met mensen op het veld. Geen berouw.


Hier ontbreekt de ware hartelijkheid. Men staat eigenlijk reeds buiten de gemeenschap met anderen. Maar men sluit zich aan. De gemeenschap omvat niet allen doch alleen de uiterlijk samenwonenden. Het 'veld' is de weide buiten de stad. Het uiteindelijke doel van de vereniging van de mensheid is hier nog niet bereikt. Men behoeft zich echter geen verwijten te maken. Men sluit zich bij het gezelschap aan zonder bijbedoelingen.