HET BEELD:


Hemel te samen met vuur:
Het beeld van de Gemeenschap met Mensen.
Zo deelt de edele de stammen in en onderscheidt hij de
dingen.


De hemel heeft dezelfde bewegingsrichting als het vuur en is er toch van onderscheiden. Gelijk de lichtende lichamen aan de hemel voor de ordening en de indeling van de tijd dienen, zo moeten ook de menselijke samenleving en alle werkelijk bij elkaar horende dingen organisch gerangschikt zijn. De gemeenschap moet geen vermenging van de enkelingen, geen vermenging der dingen zijn - dat zou chaos betekenen, geen gemeenschap - maar heeft behoefte aan een organisch gerangschikte menigvuldigheid, wil ze tot orde kunnen leiden.