een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Zes op de tweede plaats betekent:

De verduistering van het licht kwetst hem aan de linker dij.
Hij schaft hulp met de macht van een paard. Heil.


Hier is de heer van het licht op een ondergeschikte plaats. Hij wordt gewond door de heer van de duisternis. De verwonding is evenwel niet levensgevaarlijk, alleen hinderlijk. Redding is nog mogelijk. De getroffene denkt niet aan zichzelf, maar alleen aan de redding der anderen, die ook worden bedreigd. Daarom tracht hij met zijn uiterste kracht te redden wat er te redden valt. In dit plichtsgetrouwe handelen ligt het heil.