Negen op de derde plaats betekent:

De verduistering van het licht op de jacht in het Zuiden.
Men verkrijgt haar grote hoofd.
Men mag niet te vlug standvastigheid verwachten.


Dit lijkt een speling van het toeval. Terwijl de sterke, trouwe werker ijverig en zonder enige bijgedachte orde schept, ontmoet hij als bij toeval de belhamel van de wanordelijkheden. Hij neemt hem gevangen en daarmee is de overwinning behaald. Men mag met de afschaffing der misbruiken echter niet al te hard van stapel lopen. Dat zou verkeerd zijn, daar deze reeds te lang in zwang waren.