Zes op de vierde plaats betekent:

Hij dringt binnen in de linker buikholte.
Men verkrijgt het hart van de verduistering van het licht
En verlaat poort en hof.


Men bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van het hoofd der duisternis en wordt zijn geheimste gedachten gewaar. Op deze wijze inziende dat er geen hoop op beterschap meer is, krijgt men de mogelijkheid de plaats des onheils te verlaten voordat de storm zich ontketent.