HET TEKEN:

Trigram K'oen, het Ontvangendeboven K'oen, het Ontvangende, de aarde
Trigram Li, het Zich-Hechtendebeneden Li, het Zich-Hechtende, het vuur

De zon is hier onder de aarde gezonken, daardoor is ze verduisterd. De naam van het teken betekent eigenlijk 'verwonding van het lichte'; vandaar dat de afzonderlijke lijnen ook meerdere malen van verwondingen spreken. De situatie is juist het tegendeel van die bij het vorige teken. Ginds een wijs man aan de top, die bekwame helpers heeft met wie hij gemeenschappelijk voorwaarts schrijdt; hier een man met een obscuur karakter op een hoge post, door wie de wijze en bekwame man wordt benadeeld.