In het begin een negen betekent:

Als men de voor hem bestemde heer ontmoet
Kan men gerust tien dagen samen zijn, het is geen fout.
Heengaan vindt waardering.


Voor het inluiden van een tijd van volheid en overvloed is een samengaan van klaarheid en energieke beweging noodzakelijk; als twee mensen deze beide eigenschappen bezitten, dan passen ze bij elkaar, en ook wanneer ze in de tijd van overvloed een volle kringloop bijeen zijn is dat niet te lang en geen fout. Daarom kan men gerust naar elkaar toe gaan om samen werkzaam te zijn; het zal waardering vinden.