Zes op de tweede plaats betekent:

Het gordijn is van zulk een volheid
Dat men op het middaguur de sterren van de pool ziet.
Door heengaan wekt men wantrouwen en haat.
Als men hem door waarheid opwekt, komt heil.


Het komt vaak voor dat zich tussen de heerser die het grote wil, en de man die het grote zou kunnen uitvoeren, intriges en partijcomplotten dringen, die het effect hebben van een zonsverduistering. Dan ziet men in plaats van de zon de sterren aan de hemel. De heer wordt in de schaduw gedrongen door een partij die de heerschappij aan zich getrokken heeft. Als men in zo'n tijd iets buitengewoons zou willen ondernemen, zou men slechts stuiten op wantrouwen en haat, die elke beweging onmogelijk zouden maken. Dan is het van groot belang dat men innerlijk staat in de macht van de waarheid, die tenslotte zo sterk is dat ze onzichtbaar op de heerser inwerkt, zodat alles goed gaat.