Negen op de derde plaats betekent:

Het struikgewas is van zulk een volheid
Dat men op het middaguur de kleine sterren ziet.
Hij breekt zijn rechterarm. Geen blaam.


Hier wordt als beeld de voortschrijdende verduistering van de zon geschilderd. Op dit punt is de totaliteit bereikt, daarom ziet men op het middaguur zelfs de kleine sterren.
Overgedragen op maatschappelijke verhoudingen: de vorst is hier zo verduisterd dat ook de onbeduidendste mensen zich naar voren kunnen dringen. Dan is het voor een bekwaam man, die de rechterhand van de heerser zou kunnen zijn, onmogelijk iets te ondernemen. Het is als had hij zijn arm gebroken. Maar het is niet zijn schuld dat hij op deze manier niet tot handelen in staat is.