Negen op de vierde plaats betekent:

Het gordijn is van zulk een volheid
Dat men op het middaguur de sterren van de pool ziet.
Hij ontmoet zijn heer, die hem verwant is. Heil!


Hier is de verduistering reeds aan het afnemen, daardoor ontmoeten degenen die bij elkaar passen elkaar. Ook hier moet de aanvulling worden gevonden: de impulsieve drang tot handelen moet samengaan met de nodige wijsheid. Dan zal alles goed gaan. De hier bedoelde aanvulling is het omgekeerde van die bij de eerste lijn. Dáár moest de wijsheid door energie worden aangevuld, hier de energie door wijsheid.