HET OORDEEL:


De Volheid heeft welslagen.
De koning bereikt haar.
Wees niet treurig; wees als de zon op het middaguur.


Het is niet voor iedere sterveling weggelegd een periode van de opperste grootheid en volheid in het leven te roepen. Het moet een geboren leider der mensen zijn die zo iets vermag, daar zijn wil op iets groots gericht is. De tijd van zulke voorspoed duurt meestal maar kort. Een wijze zou dus misschien bedroefd kunnnen worden bij het vooruitzicht van het verval dat hier op zal volgen. Doch zulke droefheid past hem niet. Alleen iemand die innerlijk vrij is van zorg en kommer kan een tijd van volheid in het leven roepen. Hij moet zijn als de zon op het middaguur, die alles onder de hemel, verlicht en verblijdt.