HET TEKEN:

Trigram Tsjen, het Opwindendeboven Tsjen, het Opwindende, de donder
Trigram Li, het Zich-Hechtendebeneden Li, het Zich-Hechtende, het vuur

Tsjen is de beweging, Li het vuur, met als eigenschap de klaarheid. Van binnen licht en klaarheid, naar buiten beweging, dat geeft grootheid en overvloed. Het is een tijd van hoge cultuur die door het hexagram wordt gesymboliseerd. Toch ligt in de omstandigheid dat het hier om een hoogtepunt gaat tegelijkertijd reeds de gedachte opgesloten dat deze buitengewone toestand van overvloed en volheid niet altijd zo kan blijven.