Negen op de vijfde plaats betekent:

De buur in het Oosten, die een os slacht,
Krijgt niet zoveel werkelijk geluk
Als de buur in het Westen met zijn kleine offer


Ook de religieuze houding wordt beïnvloed door de psychische stemming die in tijden na de voleinding heerst. In de plaats van de oude, eenvoudige vormen treedt een steeds rijker ceremonieel en een steeds grotere uiterlijke pronk op de voorgrond bij de godsdienstoefeningen. Helaas ontbreekt de innerlijke ernst bij deze ontplooiing van uiterlijke pracht en praal. Menselijke willekeur treedt in de plaats van plichtsgetrouwheid en onderwerping aan de goddelijke wil. Maar terwijl de mens slechts ziet wat hij voor ogen heeft, ziet God in het hart. Daarom rust er op een imposante godsdienstoefening, waaraan de innerlijke warmte ontbreekt, niet zoveel zegen als op een eenvoudig offer dat in oprechte vroomheid wordt gebracht.