HET BEELD:


Het water is boven het vuur:
Het beeld van de toestand Na de Voleinding.
Zo is de edele op ongeluk bedacht
En wapent hij zich van tevoren daartegen.


Als het water in de ketel boven het vuur hangt staan beide elementen met elkaar in verbinding, en daardoor wordt kracht geproduceerd (ontstaan van de stoom). De spanning die daardoor ontstaat maant echter tot voorzichtigheid. Loopt het water over, dan wordt het vuur uitgeblust en de energie gaat verloren. Is de hitte te groot, dan verdampt het water: het gaat op in de lucht. De elementen die hier met elkaar in verbinding staan en aldus kracht opwekken, zijn op zichzelf vijandig aan elkaar. Slechts door de uiterste voorzichtigheid kan men schade voorkomen. Zo zijn er ook in het leven situaties waarin alle krachten in evenwicht zijn en samenwerken, zodat alles volkomen in orde schijnt. Alleen de wijze onderkent in zulke tijden de momenten waarin gevaar dreigt, en hij weet het te bezweren door tijdig zijn maatregelen te nemen.