In het begin een negen betekent:

Maakt zijn tenen bekoorlijk, verlaat het rijtuig en
Gaat te voet.


De positie aan het begin en op een ondergeschikte plaats brengt met zich, dat men de moeite van de voortbeweging zelf op zich moet nemen. Men zou de gelegenheid hebben zich op slinkse wijze de gang te vergemakkelijken - voorgesteld onder het beeld van het rijtuig - maar een zelfstandig mens versmaadt dergelijke op twijfelachtige manier verkregen faciliteiten. Hij vindt er meer bekoring in te voet te gaan dan op onrechtmatige wijze in een rijtuig te rijden.