een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Zes op de tweede plaats betekent:

Maakt zijn kinbaard bekoorlijk.


De baard is niet iets zelfstandigs. Hij kan alleen samen met de kin worden bewogen. Het beeld betekent derhalve dat de vorm alleen ná de inhoud en als een begeleidend verschijnsel ervan in aanmerking komt.
De baard is een overbodig sieraad. Buitensporige zorg daaraan te besteden - zonder zich te bekommeren om de innerlijke waarden - zou een teken zijn van een zekere ijdelheid.