Negen op de derde plaats betekent:

Bekoorlijk en vochtig.
Duurzame standvastigheid brengt heil.


Het is een uiterst aantrekkelijke situatie waarin men zich bevindt. Men is omringd door bekoorlijkheid, stralend als een dauwdruppel waar de zon in valt. Deze bevalligheid kan wel een sieraad zijn, maar ze doet gemakkelijk afglijden tot een lager peil. Daarom de waarschuwing niet te vervallen tot indolentie maar steeds standvastig te blijven. Daarop berust het heil.