HET BEELD:


Beneden aan de berg is het vuur:
Het beeld van de Bekoorlijkheid.
Zo gaat de edele te werk bij de opheldering
Van de lopende zaken,
Maar hij waagt het niet,
Op deze wijze strijdvragen te beslissen.


Het vuur, welks schijn de berg verlicht en bekoorlijk maakt, straalt niet op grote afstand. Zo is een bekoorlijke vorm wel geschikt om minder belangrijke aangelegenheden op te vrolijken en te verlichten, maar belangrijke kwesties kunnen op deze wijze niet worden opgelost. Daar is grotere ernst voor nodig.