In het begin een negen betekent:

Vaste afsluiting binnen het gezin. Berouw verdwijnt.


Het gezin moet een vastomlijnde eenheid vormen, waarbinnen elk lid zijn plaats kent. Van het begin af aan moeten de kinderen aan vaste orde worden gewend, nog voordat hun wil zich op iets anders heeft gericht. Als men te laat begint met het doorvoeren van de orde, met andere woorden als de wil der kinderen al verwend is, rebelleren de groot geworden grillen en hartstochten en is er aanleiding tot berouw. Staan we van het begin af aan op orde, dan zal er wel eens aanleiding zijn voor berouw - bij een samenleving in grotere kring is zulks niet te vermijden - maar het berouw verdwijnt altijd weer. Alles komt vanzelf terecht. Want er is niets dat gemakkelijker te vermijden en moeilijker door te voeren is dan 'de wil te breken' van een kind.