een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Zes op de tweede plaats betekent:

Zij moet niet toegeven aan haar gril.
Zij moet binnen voor het eten zorgen.
Standvastigheid brengt heil.


De vrouw moet zich altijd richten naar de wil van de heer des huizes, of het nu de vader, de echtgenoot of de volwassen zoon is. Haar plaats is in huis. Hier heeft zij grote en belangrijke plichten, die zij niet eerst behoeft te zoeken. Zij moet zorgen voor de voeding van de haren en voor de offerspijzen. Daardoor wordt zij het middelpunt van het maatschappelijke en godsdienstige leven van het gezin.
Standvastigheid in deze positie brengt heil voor het gehele huis. Overgedragen op algemene verhoudingen wordt hier de raad gegeven niets te forceren, maar zich rustig te beperken tot voor de hand liggende plichten.