Zes op de vierde plaats betekent:

Zij is de rijkdom van het huis.
Groot heil!


Het is van de huisvrouw dat de welstand van het gezin afhangt. Welstand heerst overal waar uitgaven en inkomsten in een gezonde verhouding tot elkaar staan. Dat leidt tot groot heil. Overgedragen op het openbare leven wordt hier de trouwe rentmeester bedoeld, die het algemeen welzijn door zijn maatregelen bevordert.