Zes op de tweede plaats betekent:

Op de eigen dag mag je een omwenteling teweegbrengen.
Opbreken brengt heil. Geen blaam.


Wanneer men alles geprobeerd heeft om hervormingen tot stand te brengen, zonder dat het succes heeft gehad, is revolutie de enige mogelijkheid. Zulk een diep ingrijpende omwenteling moet echter goed voorbereid zijn. Er moet een man zijn die de nodige capaciteiten én het vertrouwen van het volk heeft. Bij zulk een man kan men zich zonder bezwaar aansluiten. Dat brengt heil en is geen fout. Het gaat in de eerste plaats om de innerlijke instelling tegenover het nieuwe, dat komen moet. Men moet het als het ware tegemoet gaan. Alleen op die wijze kan het worden voorbereid.