Negen op de derde plaats betekent:

Opbreken brengt onheil. Standvastigheid brengt gevaar.
Als het gerucht van de omwenteling drie keer
De ronde heeft gedaan,
Dan kan men eraan meedoen en zal men geloof vinden.


Als een verandering nodig is zijn er twee fouten die men dient te vermijden. De ene is een te snel en onbesuisd ingrijpen, hetgeen onheil met zich brengt. De andere is een al te conservatief aarzelen, hetgeen eveneens gevaarlijk is. Men mag geen gewicht hechten aan elk gerucht dat om verandering van het bestaande roept. Maar men mag evenmin doof blijven voor herhaalde en gegronde bezwaren. Als men driemaal over verandering heeft horen praten en er goed over na heeft gedacht mag men er geloof aan hechten en erop ingaan. Dan zal men geloof vinden en iets bereiken.