Negen op de vierde plaats betekent:

Het berouw verdwijnt. Men vindt geloof.
De staatsvorm te veranderen brengt heil.


Radicale veranderingen vereisen de nodige autoriteit. Het is niet voldoende dat men een sterk en vast karakter heeft; men moet ook een invloedrijke positie innemen. Wat men doet moet beantwoorden aan een hogere waarheid en mag niet voortspruiten uit willekeurige of kleingeestige motieven, dan brengt het groot heil. Als een revolutie zulk een innerlijke waarheid als grondslag mist komt er nooit iets goeds uit voort en is ze tot mislukking gedoemd. Want de mensen ondersteunen tenslotte toch alleen die ondernemingen waarvan hun instinctief gevoel hun zegt dat ze rechtvaardig zijn.