In het begin een negen betekent:

Eenvoudig optreden. Voortschrijden zonder blaam.


Men bevindt zich in een situatie waarin men nog niet gebonden is door maatschappelijke verplichtingen. Als men eenvoudig optreedt, laadt men geen maatschappelijke verplichtingen op zich; men kan rustig de neigingen van het eigen hart volgen, daar men geen eisen aan de mensen stelt maar tevreden is. Het optreden betekent niet blijven staan, maar voortschrijden. Men bevindt zich als beginneling in een zeer nederige positie. Maar men bezit de innerlijke kracht die het vooruitkomen waarborgt. Wie de eenvoud voor lief neemt kan zonder blaam voortschrijden. Wie er geen vrede mee kan hebben in bescheiden omstandigheden te moeten leven tracht vooruit te komen; hij is ambitieus en onrustig omdat hij zich door zijn optreden uit zijn armoede en zijn nederige positie omhoog wil werken, niet omdat hij iets wil presteren. Als hij zijn doel bereikt heeft, zal hij ongetwijfeld hoogmoedig worden en een weelderig leven gaan leiden. Daarom oogst hij blaam bij zijn voortschrijden. Een degelijk man daarentegen is tevreden bij een eenvoudig optreden. Hij wil vooruit om iets te presteren. Heeft hij dan zijn doel bereikt, dan presteert hij ook iets, en alles is in orde.