Negen op de vierde plaats betekent:

Hij treedt op de staart van de tijger.
Voorzichtigheid en behoedzaamheid leiden ten slotte tot heil.


Het betreft hier een gevaarlijke onderneming. De innerlijke kracht om die tot een goed einde te brengen is aanwezig. Maar naar buiten gaat de innerlijke kracht samen met de remmende voorzichtigheid, in tegenstelling tot de vorige lijn, die innerlijk zwak is maar naar buiten voorwaarts dringt. Daarom is het uiteindelijke succes verzekerd: men kan zijn wil doorzetten en door voortschrijden het gevaar overwinnen.