een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de vijfde plaats betekent:

Beslist optreden.
Standvastigheid bij het zich bewust zijn van gevaar.


Het betreft de heer van het gehele teken. Men ziet zich genoodzaakt beslist op te treden. Daarbij moet men echter steeds bedacht zijn op het gevaar dat met zulk een optreden verbonden is, vooral wanneer men standvastig daaraan vasthoudt. Slechts het zich bewust blijven van het gevaar maakt het welslagen mogelijk.