HET OORDEEL:


Treden op de staart van de tijger.
Hij bijt de mens niet. Welslagen.


De situatie is eigenlijk moeilijk. Het sterkste en het zwakste zijn vlak bij elkaar. Het zwakke gaat achter het sterke aan, en bezorgt het last. Maar het sterke laat het zich niet welgevallen en doet het zwakke geen kwaad, want het contact is blijmoedig en niet kwetsend.
Er doen zich in het leven situaties voor waarin men te maken krijgt met mensen uit een ander milieu. In zo'n geval is het gewenst in zijn optreden de goede toon te bewaren. Goede, aangename omgangsvormen hebben succes, ook tegenover prikkelbare mensen.