HET TEKEN:

Trigram Ch'ien, the Creativeboven Tj'ièn, het Scheppende, de hemel
Trigram Twéi, het Blijmoedigebeneden Twéi, het Blijmoedige, het meer

Het Optreden betekent enerzijds de juiste manier van zich te gedragen. Boven is de hemel, de vader, beneden het meer, de jongste dochter. Dat toont het onderscheid tussen hoog en laag, dat de grondslag vormt voor de juiste manier van optreden in de samenleving. Optreden kan echter ook beteken: 'op iets treden'. Het kleine, 'Blijmoedige', treedt hier op het grote 'sterke'. De bewegingsrichting van beide oertekens is naar boven; zij gaan dus dezelfde kant op - wat het sterke zou knnen kwetsen. Dat het sterke op het zwakke treedt, is iets vanzelfsprekends, dat in het Boek der Veranderingen niet in het bijzonder wordt vermeld. Het treden van het zwakke op het sterke is hier echter niet gevaarlijk, daar het in blijmoedigheid (vrolijkheid) geschiedt, zonder aanmatiging, zodat de sterke er zich niet over ergert, maar het zich goedmoedig laat welgevallen.