Zes op de vierde plaats betekent:

Volkomen toenadering. Geen blaam.


Terwijl de drie onderste lijnen het omhoog komen tot macht en invloed kenschetsen, wijzen de drie bovenste op de houding van de hoger geplaatsten tegenover de lager geplaatsten, aan wie ze invloed verschaffen. Hier is de volkomen onpartijdige toenadering geschetst van een hoger geplaatste tot een bekwaam man, die hij in zijn kring opneemt zonder zich door standsvooroordelen te laten weerhouden. Dat is zeer gunstig.