Zes op de vijfde plaats betekent:

Wijze toenadering. Dat is goed voor een groot vorst.
Heil!


Een vorst of iemand in een leidende positie moet de wijsheid bezitten zich te omringen met bekwame mensen, die ter zake kundig zijn in de leiding der diverse aangelegenheden. Zijn wijsheid houdt niet alleen in dat hij de juiste mensen weet uit te kiezen, maar ook dat hij degenen die hij heeft uitgekozen laat begaan zonder zich persoonlijk in de zaken te mengen. Alleen door deze terughouding zal hij de personen vinden die hij nodig heeft voor de behartiging van al zijn belangen.