HET TEKEN:

Trigram K'oen, het Ontvangendeboven K'oen, het Ontvangende, de aarde
Trigram Twéi, het Blijmoedigebeneden Twéi, het Blijmoedige, het meer

Het Chinese woord Lin heeft een reeks betekenissen, die onze taal niet in één enkel woord kan samenvatten. De oude verklaringen van het Boek der Veranderingen geven als eerste betekenis 'grootworden' aan. Wat groot wordt zijn de beide sterke lijnen, die van onderen af in het teken ingroeien. Met hen breidt de lichte kracht zich uit. Van daaruit richt de gedachte zich op het begrip van de toenadering, en wel van de toenadering van het sterke, hoger staande, naar het lagere. Het betekent verder het overbuigen van een hogere naar het volk, en ten slotte het aanpakken van zijn eigen zaken. Het teken hoort bij de twaalfde maand (januari-februari), als na de zonnestilstand de lichte kracht weer aan het opkomen is.